Det får inte finnas metoder som är viktigare i sig än den individuella hundens utveckling.  Utmaningen för skyddsinstruktören är att hela tiden analysera och försöka förstå hunden och dess beteenden, samt skapa en uppfattning om hur hunden kan komma att utvecklas både kortsiktigt och långsiktigt. Först när detta är klart, är man redo att skapa övningar som är passar just denna hund. Övningarna måste sedan i sig analyseras och justeras, förfinas eller förkastas.


Vi följer helt och hållet SBKs dressyrpolicy, och det med råge. Vår övertygelse är att det är genom noggrannhet i inlärningen, noga analys av konfliktsituationer, tydlighet och klarhet med noga avvägda och införda sociala krav på delbeteenden samt klokt sammansatta övningar som man får fram den balanserade, kraftfulla, långsiktigt föriga och samarbetsvilliga skyddshunden. Det är t ex en klok tanke att överväga att köra även den lite ”olydiga och heta” hunden lös, hunden lär sig då snabbt att tjuvstarter mm inte leder till den roliga aktiviteten, utan att den roliga aktiviteten hänger ihop med vissa specifika situationer eller tillåtelser från föraren.  Där förståndet slutar tar våldet vid, uttryckssättet stämmer lite provokativt även på skyddsträning – och ja, det gäller även den hårda hunden, den heta hunden, den feltränade hunden, hunden som inte vill släppa osv… Utmana oss gärna med ett problem som vi får chans att försöka finna en lösning på!

 

Det är också viktigt att föraren får en förståelse för träningen, endast då kan föraren inta den säkra tydliga och lugna roll som ger hunden bäst förutsättningar att förstå vad det handlar om. Svenskskyddets signum och huvudvikt vad gäller planskyddet är egentligen munkorgsarbetet. Även om man oftast startar med ärmarbetet, och lär in beteenderepertoarer i ärmarbetet, så måste man ändå komma fram till en punkt relativt tidigt där man tar sig an korgarbetet. Kanske är detta en av Stormvallens specialiteter, vi ”kör gärna in korgen” på en hund t ex över ett helgläger. Principen är att få hunden med avvägda retningar agera mot figuranten som person. Härifrån får man som alltid analysera  hur man ska balansera övningarna vidare för att få hunden att  växa som individ och fatta mer och mer tycke för den utmanande kamp mot figuranten som korgarbetet bör vara, respektive stimulera bevakningsbeteenden och renhet mot passiv figurant mm. Vår åsikt är att det tränas för lite korgarbete, och tyvärr alltför ofta på ett sätt som motverkar hundens förståelse för det äkta samspelet mellan hunden och figuranten som motståndare. Även en hund med brister i sitt ärmarbete kan inte alltför sällan gå fram även i ärmen om man genom korgarbetet öppnar dörren till ett helt nytt synsätt för hunden vad gäller hur lite respekt hunden egentligen behöver ha för figuranten.


Vi vill även värna för gott figurantarbete, givetvis måste hunden för att få lära sig frimodiga modprov med tidiga avsprång tränas på figuranter som inte viker undan eller slår ner ärmen okontrollerat mot hunden. På det sättet är det alltid vid en viss punkt viktigt att figuranten kan ett mycket bra tävlingsagerande, och utifrån det kan införa övningsmodifikationer.
Huvudinstruktör på Stormvallen är Jörgen Köster, figurant på tre SM inom SBK 2005, 2007 och 2009, tävlingsledare för skydds, bruksprovsdomare 1B, utbildare av tävlingsfiguranter för SBKs Västra Distrikt och anlitad på ett flertal läger runt om i Sverige.


Skyddsträning som bedrivs på ett klokt sätt är relativt säker träning vad gäller skaderisk för hund. På ett stort antal tävlingar där Jörgen har figurerat har hittills ingen hund skadats, inte heller på någon träning här på Stormvallen eller något läger, bortsett från någon enstaka smärre stukning som läkt inom någon dag. Vår egen Timma är aktiv i grenen upp till åldern 9,5 års ålder.


Alla är välkomna till Stormvallen för att träna skydds. Vårt enda krav är att hunden antingen är av brukshundsras, dvs berättigad att tävla i grenen, alternativt att det finns en dokumenterad ambition att tävla hunden utomlands eller ha den i tjänst (L-test).


Vår åsikt gäller tillgänglighet och grundlydnad är att det inom vår grundfilosofi ovan även ryms dessa hundar. Om vi definierar skyddsträning vidare än att ”stå och vifta med en ärm” eller liknande, så kan vi genom kloka övningar träna hunden att bli mer tillgänglig och lydig. Sedan är det givetvis så att inte alla hundar har kapacitet att kunna nå hela vägen fram, men träningen ska alltid resultera i en mer harmonisk och trevlig hund oavsett realistiskt slutmål. Som sagt, alla är välkomna!