Stormvallarnas Alma

Ägare: Karin Köster, Vårgårda

HD A - ED ua

MH
Avelstik